ARTICLES
19 Article(s)
1, 2 >>
Document(s)
Title
Bireylerin çeşitli olay, olgu ve kişilerle ilgili sahip oldukları bilişsel yapılar, onlar hakkında geliştirdikleri duygu, düşünce ve davranışları da şekillendirmektedir. Bu bilişsel yapıların çok çeşitli ortamlarda geçirilen yaşantılarla oluşturulmas...
Türkler tarihin her alanında olduğu gibi denizcilik alanında da uzun bir maziye sahip olmuştur. Çaka Bey’le denizdeki en ciddi faaliyetler başlamıştır. Anadolu Selçukluları zamanında limanlar ve tersaneler kurulmuştur. Osmanlıların Karesi Beyliği’nin...
Öz düzenleme, kişinin kendini tanıma, kendi yaşantısını, kendi süreçlerini kontrol altında tutabilme becerileri olarak tanımlanabilir. Bir bireyi kendisinden daha iyi kimsenin tanımasının ve geçirdiği süreçleri bir başkasının onun kadar iyi bilmesini...
Bireylerin erken yıllardan itibaren spor ile tanışması, onların gelecek yaşamlarında spora ilişkin tutum ve davranışlarının önemli bir belirleyicisidir. Erken çocukluk dönemi ise, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi yanında belli bazı alışkanlıkl...
In this study, it is aimed to develop the teacher form of Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS). Teachers were sent forms for 450 children for the analysis aiming to examine factor structure and calculate reliability values of the scale an...
The purpose of the present study is to investigate the efficiency of social skills trainer education program to be conducted with the teachers who will administer the social skills-based education program within the context of “Pre-school Social Skil...
Öz düzenleme, kişinin kendini tanıma, kendi yaşantısını, kendi süreçlerini kontrol altında tutabilme becerileri olarak tanımlanabilir. Bir bireyi kendisinden daha iyi kimsenin tanımasının ve geçirdiği süreçleri bir başkasının onun kadar iyi bilmesini...
Bireylerin erken yıllardan itibaren spor ile tanışması, onların gelecek yaşamlarında spora ilişkin tutum ve davranışlarının önemli bir belirleyicisidir. Erken çocukluk dönemi ise, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi yanında belli bazı alışkanlıkl...
In this study, it is aimed to develop the teacher form of Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS). Teachers were sent forms for 450 children for the analysis aiming to examine factor structure and calculate reliability values of the scale an...
The purpose of the present study is to investigate the efficiency of social skills trainer education program to be conducted with the teachers who will administer the social skills-based education program within the context of “Pre-school Social Skil...