ARTICLES
843 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Günümüzdeyara iyileşmesi veteriner cerrahide halen önemli bir sorun olmaya devametmektedir. Yapılan çalışmalar yara iyileşmesi sürecinde büyüme faktörleri vesitokinlerin kompleks bir regülasyona sahip olduğunu ve yara iyileşmesindeetkin ve önemli rol...
It has been found that there is no study done with two and three dimensional imaging related to kidneys of the Kangal dogs in the literaturereview. The aim of this investigation is to seen that for the first time in Kangal dogs; to obtain the measure...
Kemikdefektlerinin onarımında otojen, allojen kemik greft materyalleri vealloplastik materyaller geçmişten günümüze kullanılmıştır. En yaygın kullanılankemik greftleri otojen greftler olmasına rağmen önemli dezavantajlarıbulunmaktadır. Bu dezavantajl...
Hayvancılıkdünya üzerindeki birçok ülke ve insanın temel geçim kaynaklarından birinioluşturmaktadır. Hayvanlardan elde edilen ürünler gıda ve ilaç sektörü baştaolmak üzere birçok faaliyet alanının temel hammaddesini oluşturmaktadır.Ülkeler hayvancılı...
Çalışmanın amacı ortaokul 7.sınıf düzeyindeki Dönüşüm Geometrisi konusunun gerçekçi matematik eğitimine (GME) dayalı etkinliklerleişlenmesinin akademik başarıya ve matematik tutumuna etkisini incelemektir. Araştırmada, deneme modellerinden ön test-so...