ARTICLES
1,950 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Thepurpose of this study was to examine determination of attitudes to cope withstress of the students in physical education and sports departments. 305students from, Ahi Evran University, department of pyhsical education andsports teacher, sports man...
Bu çalışmada, derin çekmeyöntemi ile elde edilen kapların sertliğine kalıp yüzey açısı, sıcaklık vebaskı plakası kuvvetinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 4farklı kalıp yüzey açısı (0°, 5°, 10°, 15° ), 4 farklı sıcaklık(25°C, 100o...
Bu araştırmada, liseöğrencilerinin maruz kaldığı aile içi şiddeti geçerli ve güvenilir bir şekildeölçen bir “Şiddet Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçekgeliştirme sürecinde ilk olarak literatür taraması yapılmıştır. Literatürdekikuramsal bi...