ARTICLES
2,004 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
In the Western Anatolian region, NE-SW, E-W directional basins were developed which were limited to the extension-related faults beginning in the late Oligocene to early Miocene. The fi llings of these basins consist of fl uvial – lacustrine deposits...
Çalışmaya konu olan Plajköy Kaynağı, tektonikbir göl olan Hazar Gölü’nün (Elazığ) güneydoğu sahilinde oluşmuş bir fay kaynağıdır.Plajköy Kaynağı’nın akiferi Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı’na ait, aktiftektonizmadan etkilenerek ikincil geçirimlilik ...
It has been found that there is no study done with two and three dimensional imaging related to kidneys of the Kangal dogs in the literaturereview. The aim of this investigation is to seen that for the first time in Kangal dogs; to obtain the measure...
This study aimed to reveal the perceptions ofpedagogical formation trainees about the formation education through metaphorsand explanations they brought to the metaphors. The study group consists of 184students who are studying at Fırat University du...
Bu çalışmada, analitik ifadeli uzay şekillerinden biri olan dönel paraboloid şeklindeki parçaların BSD freze tezgahında imalatı amaçlanmıştır. Bu şekilde bir imalat için, dönel paraboloidin imalat denklemleri çıkartılmış ve takım yollarının hesabı iç...
INTRODUCTION: To develop a rat model of preeclampsia by administeringbevacizumab, an angiogenesis inhibitor.METHODS: Sixteen pregnant rats were randomly allocated to intraperitonealinjection of 10 mg/kg bevacizumab or 0.1 cc intraperitoneal serum phy...
Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında son 30 yıldalazer kullanımında önemli ilerlemeler olmuştur. Lazerler, günümüzde yaygınolarak kullanılmakta ve KBB alanında birçok durumda primer tedavi veya standarttedavi haline gelmiştir. Otolojide lazer uygulamalar...