ARTICLES
22 Article(s)
1, 2, 3 >> >|
Document(s)
Title
Askariyazis, Ascaris lumbricoides enfestasyonu nedeniyle oluşanve sık görülen bir parazit enfeksiyonudur. Çoğunlukla bağırsaklarda görülmeklebirlikte nadiren de olsa safra kesesinde de görülebilir. Genelde sağ üst kadranağrısı ile semptom verir. Tanı...
Diabetes is a major public health issue that affects the nations of ourtime to a large extent and is described as a non-communicable epidemic. Mentalfactors are important in sustaining a good glycemic control. Comorbid mentalproblems and particularly...
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının boş zaman sıkılmaalgıları ve psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmagrubunu, 982 (659 kadın ve 323 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmadaveri toplama aracı olarak ‘Kı...
Teknolojik gelişmeler ve pazarın genel yapısının talep odaklı bir bakış açısıyla genişlemesi, coğrafi çeşitlenme kavramını ortaya koymaktadır. Bu kavram, riski azaltarak ve performansı artırarak firmaya değer katan sistematik bir karardır. Ancak, bu ...
Amaç:Bu çalışmanın amacı, anodizasyon ve kumlama yüzey işlemlerinin Ni-Cr ve seramik arasındaki makaslama bağlantı dayanımı üzerine etkilerini karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: 30 adet silindir şeklinde Ni-Cr örnek (7x10 mm) uygulanan yüzey işlemler...
Buçalışmada güneş takip özelliğine sahip bir hava ısıtmalı güneş kollektörü(HIGK) ile azimut açısına göre sabitlenmiş hava ısıtmalı güneş kollektörükullanılmıştır. Hareketli ve sabit olan HIGK’nin ısıl performansları deneyselolarak incelenmiştir. Hav...
The aim of this research is to determine the learning styles and study approaches of pre-service teachers, and find out whether there is a meaningful difference between the deep and surface average scores according to the learning styles of the parti...