ARTICLES
6 Article(s)
Document(s)
Title
Sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte gelenekselmedyanın sınırlı etkileşimi, tek yönlü bilgi akışı sağlayan ve kullanıcıkatılımına olanak tanımayan pasif yapısı yerini kullanıcıların yorumlarını,ürettikleri içerikleri ve kişisel görüş ve deneyimleri...
Sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte gelenekselmedyanın sınırlı etkileşimi, tek yönlü bilgi akışı sağlayan ve kullanıcıkatılımına olanak tanımayan pasif yapısı yerini kullanıcıların yorumlarını,ürettikleri içerikleri ve kişisel görüş ve deneyimleri...
Buçalışmada amaç 1991-2016 döneminde üretim miktarı yüksek olan beş ülke veTürkiye’de baklagillerde işgücü verimliliğini karşılaştırmalı olarakincelemektir. Bu amaçla, öncelikle ülkelerin baklagiller üretim miktarı ve ekimalanlarındaki yıllık ortalam...
Bu çalışmada1997-2016 yılları arasında Amasya ilinde yetiştirilen buğday miktarından yolaçıkılarak gelecek 5 yıllık süreçte tahmini buğday miktarının ne olacağı vebuğday fiyatının etkisi incelenmiştir. Bu amaçla buğdayın gelecek 5 yıllıksüreçteki üre...