ARTICLES
2,488 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Buçalışmada Afyonkarahisar ilinde farklı sütlerden (inek, koyun ve keçi) üretilipve üç farklı ambalaj malzemesi Tulum, bidon ve çuval) içerisinde satışa sunulantulum peynirlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri araştırılmıştır.İncelenen toplam...
Bu çalışmada, kalem ucuelektrot yüzeyinde elektrokimyasal sentezlenerek aşırı yükseltgenen polipirolnanofiber elektrotlar hazırlanmış ve (KUE/AYPP-NF) epinefrin tayinlerindeelektrokimyasal sensör olarak kullanımı araştırılmıştır. Modifiye elektrodune...
Forecasting models based on the assumption that returns are normally distributed do not perform sufficiently on shallow markets. These models are more likely to fail in the estimation of the extreme points that can be reached especially at high volat...
Kırsal kalkınmanın nihai amaçlarından biri;ülkemizin tüm kırsal alanlarında yaşayan kadınların istihdamının girişimcilikyönünde gelişmesi sağlanarak yaşam standartlarının arttırılması ve kentlerdeyaşayan kadınların yaşam standartlarına yaklaşmalarını...
Biyomalzemeler,hücre yada dokularla etkileşime girecek şekilde tasarlanmış doğal veya sentetikmalzemelerdir. Biyomalzemeler malzeme tipine göre (metal, seramik, polimer vekompozit) sınıflandırılabilir. Hidroksiapatit (HA), biyomedikal alanda bilinene...
Bu çalışmada, Türkiye su kenesi faunası için yenikayıt olan Atractides gracilipestürünün erkek bireyinin yapısal özellikleri, çeşitli vücut organlarınınşekilleri, ölçümleri ve zoocoğrafik dağılımı verilmiştir.
Bu çalışmada; {alpha*,alpha} involüt-evolüt eğriçifti, alpha* spacelike evolüt eğrive alpha* ile bağlantılıtimelike evolüt eğri alpha olmak üzere alpha* eğrisinin Frenetvektörleri konum vektörleri olarak alındığında T*N*B*-Smarandache eğrisinin eğril...