ARTICLES
1,103 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
In this paper, we propose a new hybridrecommendation model for Web users which isbased on multiple recommender systems workingin parallel. With the rapid growth of the WorldWide Web (www), it becomes a critical issue tofind useful information from th...
This paper describes theprediction of the accidents and incidents by modelling the faults that are hardto be predicted, and forms the stochastic processes in railways. As it is seen,the root causes of the occurrence of the accidents and incidents in ...
Bu çalışmada, farklı miktarlardaTiB2 ve La2O3 partikülleri ile takviye edilmişve ağırlıkça % 1 Ni ile aktifleştirilmiş volfram matrisli (W1Ni) kompozitlermekanik alaşımlama, soğuk presleme ve basınçsız sinterleme yöntemlerikullanılarak üretilmiştir. ...
Çikolatadayağ çiçeklenmesi, sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kakao yağının yenidenkristallenmesi kusurudur. Çikolatada emülsifiye edici olarak bulunan lesitinmiktarının kakao yağının kararlı bir yapıda bulunmasına yardımcı olamayacakkadar az olması,...