ARTICLES
3 Article(s)
Document(s)
Title
Amaç: Çalışmanın amacı akut pulmoner embolisi olanhastalarda nötrofil/lenfosit oranının (NLR) ve plateled/lenfosit oranının (PLR)klinik önemini araştırmaktır.Yöntem: Ocak 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında akut pulmoneremboli tanısı konan 50 has...