ARTICLES
32 692 507 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Acridone is a unique naturally occurring alkaloid known to associate with several biological activities. 2,3-dimethoxy-10-methyl-10,8a-dihydroacridin-9(8aH)-one (4) and its precursor 2-((3,4-dimethoxyphenyl)methylamino)benzoic acid (3) were synthesiz...
У монографії здійснено аналіз структури етноекономічної компетенції людини, представлено результати дослідження соціально-педагогічного досвіду формування економічних знань і вмінь української дитини, приведено орієнтовний зміст, педагогічні засоби й...
У статті показано, що колекція «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834 – 1923 рр.» Педагогічного музею України є цінним джерелом досліджень з історії освіти дітей з особливими потребами.
У статті обґрунтовується актуальність проблеми екологічного виховання учнів у процесі навчання в школі. Розглядаються шляхи екологічного супроводу уроків алгебри в основній школі. Наводяться приклади конкретних задач, у процесі розв’язування яких ств...
У статті розкрито значення використання методу проектів на уроках природознавства в старшій школі як методу інтеграції змісту природничо-наукової освіти та умови ефективного навчання учнів.
У статті розкрито сутність геометричної складової математичної компетентності молодшого школяра,визначено предметні компетенції, якими має оволодіти учень початкової школи, наведено зразки завдань для визначення рівнів сформованості предметної та клю...
Статья посвящена проблеме отбора культурологических текстов в процессе овладения языком иврит в лицее. В ней проанализированы актуальность проблемы, цели и содержание образования с позиций культуросообразной парадигмы обучения, выделены философские и...
У статті актуалізується проблема відповідності програм і підручників Державному стандарту освіти. На основі експериментальних даних показано можливості розв’язання проблеми на прикладі підручників до освітньої галузі «Природознавство».
В государственных документах (Национальной доктрине развития образования Украины в ХХІ веке, Национальной программе “Дети Украины” и др.) отмечается, что для лиц с особенными образовательными потребностями обуславливается необходимость обновления сод...
Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі типової освітньої програми для 1 класів закладів загальної середньої освіти; типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (колективу авторів під керівництвом О. Я. Савче...