ARTICLES
2 169 936 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
В статті розкривається психолого-педагогічну сутність проблеми формування громадянської компетентності особистості, її аксіологічної складової; обгрунтовано роль і місце історії України як засобу формування громадянської компетентності старшокласникі...
У статті аналізується феномен самопроектування як опосередкований результат власного історичного становлення. Предметом інтерпретації обрано фігуру або принцип авторства, який, на думку авторки статті, у філософському та психологічному дискурсах тран...
У статті розглядаються теоретичні основи дослідження міжетнічної взаємодії. На основі аналізу наукової літератури виділено основні соціально-психологічні особливості міжетнічної взаємодії в інформаційному просторі, визначено роль міжетнічного д...
У статті досліджуються умови переходу до ринкових відносин, коли особливої значущості набувають професійно важливі якості управлінців, що стають передумовою створення сприятливих стосунків в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти. Тому...
Дослідження дискурсивних практик самопроектування дорослих базується на засадах психологічної герменевтики. У роботі представлено спробу розбудови методолого-організаційної основи дослідження. Мета даної роботи полягає в тому, щоб сформулювати, обґру...
Навчальне видання призначається для студентів ІІ курсу біологічного та медичного факультетів та є продовженням першої частини даного посібника. Мета посібника – допомога у володінні фаховою лексикою і граматикою, у розвитку навичок монологічного та д...
The article aims to approach the conception of ideology of György Lukács elaborated in his work For an ontology of social being. For this, we analyze ideology as a form of consciousness that allows individuals and social classes to recognize conflict...