ARTICLES
237 143 695 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
OBJECTIVE: Radiofrequency thermal ablation (RTA) is a minimally invasive technique often used in inoperable patients with other comorbidities. The aim of the ex-vivo study was to evaluate the efficacy of different temperatures and durations of RTA fo...
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, hangi sosyo-kültürelçevreden geldiklerini, internet kullanım alışkanlıklarını, derslere devamdurumlarını, üniversiteye aidiyet düzeylerini, zararlı madde alışkanlıklarını,üniversiteden...
Sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte gelenekselmedyanın sınırlı etkileşimi, tek yönlü bilgi akışı sağlayan ve kullanıcıkatılımına olanak tanımayan pasif yapısı yerini kullanıcıların yorumlarını,ürettikleri içerikleri ve kişisel görüş ve deneyimleri...