ARTICLES
1 382 518 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
У статті аналізується феномен самопроектування як опосередкований результат власного історичного становлення. Предметом інтерпретації обрано фігуру або принцип авторства, який, на думку авторки статті, у філософському та психологічному дискурсах тран...
У статті розкрито біографія видатного вченого України в різних областях науки, серед них: спеціальна педагогіка і методологія та історія педагогіки. Показані досягнення і заслуги вченого; представлена частина найважливії спадщини праць Миколи Дмитров...