ARTICLES
8 123 943 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Методичні рекомендації для підготовки дипломних робіт здобувачів вищої освіти розроблені з метою полегшення здобувачам процесу підготовки дипломної роботи для спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова ...
Основні наукові результати дослідження. У ході першого етапу дослідження: -розроблено: програму та методику констатувального експерименту; -з’ясовано за результатами наукового аналізу стану досліджуваної проблеми в теорії та практиці управління освіт...
У статті розглядаються поняття, визначення конкурентоспроможності сільського туризму у народному господарстві України. Історичний та соціально-економічний огляд становлення сільського туризму у господарській сфері України і управління ним, підвищення...
Магістерська дисертація складається з пояснювальної записки та графічної частини. Пояснювальна записка виконана на 140 сторінках формату А4, яка включає в себе 30 рисунків, 67 таблиць, 11 джерел використаної літератури. Графічна частина містить 8 арк...
Palms are among the class of hyperdominant species in the Amazon region, and for the tucuma palm (Astrocaryum vulgare Mart.) demand of climatic and phenological information in order to support strategic planning and sustainable management of this pal...