ARTICLES
4,200,543 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
1930 yılında İstanbul’da doğan KURTER, ilk ve ortaeğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1951’deİstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsüne girmiş ve1955’de buradan mezun olmuştur. Bir yıl sonra 1956’daCoğrafya Enstitüsü Umumi Coğrafya Kürsüsü’nde...
Bu çalışmada Çaybağı Çayı Havzası’nın nüfus gelişimi, günümüzdeki nüfus yapısı ve dağılışı incelenmiştir. Çaybağı Çayı Havzası ülkemizin doğusunda İran sınırında yer almaktadır. Araştırma sahası tamamıyla Van İli’ne bağlı Saray İlçesi’nin idari alanı...
Identifying the low flow characteristics of a basin can support meeting water demand without endangering aquatic ecosystems andby considering water potential of the basin during dry periods. Low-flow analysis is a significant tool that provides infor...
Rock salt is basically made as a result of evaporazation of seas in geological areas or closed inner river basin. Salt deposits which occur with the effect of various inner and external processes in different geological areas are located in Tuzluca, ...