Selected Article

Title

Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne. R. 112, 1932, no 18

Kurier Warszawski

Kurjer Warszawski : wydanie wieczorne. R. 112, 1932, no 18

Kurier Warszawski

Description

Warszawa

Częstotliwość: dziennik.

1 grud. 1820 ukazała się ulotka-prospekt zapowiadająca druk "Kuriera Warszawskiego".

Od 1883, nr 74 (1 kwiet.) wychodzi w dni powszednie wieczorem, w niedzielę i święta rano, nadto w dni powszednie ukazują się stałe dodatki poranne p.t.: "Kurier Warszawski : dodatek poranny".

Format od 1822 : 17 x 23 cm., od 1824 , nr 80 : 18 x 18 cm., od 1850 : 22 x 18 cm., od 1851 : 25 x 19 cm., od 1854 : 27 z 21 cm., od 1874, nr 71 : 40 x 27 cm., od nr 141 : 27 x 28 cm., od 1875 : 40 x 28 cm.

Wyd.: od 1822 - L. A. Dmuszewski, od XII 1847 - Konstancja Dmuszewska, od IX 1854 - Ludwika Zabłocka, od 1870, nr 99 - Gustaw Gebethner, od 1887, nr 139 - Wacław Szymanowski, Antoni Pietkiewicz (Adam Pług), od 1903, nr 303 - W. Szymanowski, Ferdynand Hoesick, od 1905, nr 351 - F. Hoesick, A. Wierusz-Kowalski, Zygmunt Olchowicz, od 1925, nr 66 - Feliks Mrozowski, Z. Olchowicz, od 1927, nr 307 - F. Mrozowski, Konrad Olchowicz jr.

Red.: od 17 czerw. 1821 - L. A. Dmuszewski, od XII 1847 - Ludwik de Vidal, od połowy 1848 - Karol Kucz, od 1863 - Zygmunt Zaborowski, od 1866 - Antoni Edward Odyniec, od 1867, nr 33 - Stanisław Bogusławski, od 1868, nr 21 - W. Szymanowski, od 1871, nr 57 - Julian Statkowski, od 1873 - Herman Benni, od 1876, nr 107 - W. Szymanowski, od 1886, nr 353 Franciszek Olszewski, za red. od 1897, nr 2 - Franciszek Nowodworski, od 1899, nr 103 - Władysław Korotyński, od 1903, nr 274 - Jan Brzeziński, od 1906, nr 16 - Konrad Olchowicz, od 1914, nr 133 - Stanisław Szczutkowski, od 1915, nr 184 - Bruno Wincenty Korotyński, od nr 216 - K. Olchowicz, od 1924, nr 175 - Ferdynand Hoesick, K. Olchowicz jr.

Liczne dod. spec. i numery jubileuszowe.

Numeracja: 1821, nr 1 (1 stycz.)-1872, nr 259 (21 list.) ; 1873, nr 1 (14 stycz.)-1939, nr 240 [i. e. 276] (9 paźdz.).

Od 28 maja do 14 czerw. 1918 w czasie strajku drukarzy zamiast "Kuriera Warszawskiego" ukazywał się "Dziennik Wspólny".

Od 1883, nr 74 (1 kwiet.) wyd.: wieczorne i poranne oznacz. tym samym numerem bieżącym.

W l. 1930-1938 dod. niesamoistny pt. "Kurier Warszawski Dzieciom" ; w l. 1938-1939 dod. dwutyg. p.t. "Mój Kurierek : pisemko dla dzieci" Nr 1(8 wrzes.)-Nr 17 (24 sierp.).

Warszawa

Frequency: daily.

Numbering: 1821, nr 1 (1 stycz.)-1872, nr 259 (21 list.) ; 1873, nr 1 (14 stycz.)-1939, nr 240 [i. e. 276] (9 paźdz.).