Selected Article

Title

İnsan-İnsan Etkileşimini Arttırmaya Yönelik Çok Oyunculu Mobil ve Sosyal Oyun Tasarımı

A Multiplayer Mobile And Social Game Design To İncrease Human-Human İnteraction

Description

Akıllı telefonlar iletişim kalıplarımızı önemli derecede değiştirmiştir. Bir taraftan insanlar arasında her zaman ve her yerde bağlanabilirlik sağlayarak iletişimi kolaylaştırırken, bir yandan da ilgimizi çekip, zamanımızı alıp bizi birbirimizden soyutlamıştır. Bu sorunu önlemek için, bu makalede, insan-insan etkileşimini arttırmayı ve kişilerin sosyal etkileşimini geliştirmeyi hedefleyen görüntü işlemeye dayalı yenilikçi bir çok oyunculu mobil oyun sunmaktayız. Çalışmada geliştirilen oyun, paintball ve laser tag tarzı oyunları örnek alan, gerçek hayatta geçen, çok oyunculu mobil ve sosyal bir oyundur. Oyunda, her oyuncu kimliğini temsil edecek şekilde farklı renkte kıyafet giymeli ve oyun başlangıcında diğer oyuncuların kıyafetlerini oyuna tanıtmalıdır. Farklı renkte kıyafet giyen oyuncuları tanımak için görüntü işleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada, histogram benzerliği tabanlı bir yaklaşım, farklı uzaklık ölçütleri ve renk uzayları kullanılarak, farklı deney senaryolarında test edilmiştir. Deney sonuçlarına göre, Bhattacharyya uzaklık ölçütünün Chong renk uzayı ile kullanılması, oyun için en uygun çözüm olarak bulunmuştur.

Smartphones have transformed our communication patterns. On one hand, they have easen the communication between people by providing anytime, anywhere connectivity; on the other hand, they have occupied our attention and taken a significant amount of our time, isolating us from each other. To prevent this problem, in this paper, we present an innovative mobile and social game, which aims at increasing human-to-human interaction, thus enhancing individuals’ social interactions. The game is a computer vision-based, real life multiplayer mobile game, which imitates paintball or laser tag style games. In the game, we have employed color classification to identify the players. For that reason, every player should wear different colored outfits representing her/his identity and at the beginning of the game should introduce the other players’ outfits to the game. In the study, we have tested a histogram similarity based approach using different distance metrics and color spaces, under different experimental scenarios. According to the experimental results, using Bhattacharyya distance metric with Chong color space is found to be suitable for the game.