Selected Article

Title

Bin Yıllık Türk Yurdu Antalya Kaleiçi’nin Son Yıllarda Turizmle Birlikte Oluşan Sosyo-Kültürel Değişimi

Creator

USLU, Fatih

Description

Sosyolojinin temel kurumları olanaile, ekonomi, eğitim, din, siyaset ve boş zaman değerlendirme kurumları gözönüne alınarak oluşturulan sorular ve mülakat yönteminin kullanıldığı buçalışma ile Kaleiçi’nin derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştır. AntalyaKaleiçi, Turizm açısından ülkemizin ilk ev pansiyonculuğunun yapıldığımekânlardan olmasının yanı sıra toplumumuzun farklı gruplarının ve farklıkültürel kimliklerin birlikte iç içe yaşayabilme refleksinin gösterildiğiönemli kültür havzalarından biridir. Sosyolojik bir akvaryum hüviyetininyanında çok önemli tarihi bir yer olan Kaleiçi, tarih boyunca birçok medeniyeteev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Roma ve Bizansdönemlerinin izlerini taşıyanbu tarihi mekân; Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaaddin Keyhüsrev’in 1207 yılındaAntalya’yı fethetmesi ile Türklerin egemenliğine geçmiş ve Selçuklulardan sonraOsmanlı İmparatorluğu ile devam eden Türk egemenliğinde kalmıştır. TürkiyeCumhuriyeti kurulduktan sonra bir liman kenti olarak Kaleiçi üzerinden mauna vegemiler aracılığıyla küçük ölçekte de olsa ihracattın da gerçekleştirildiği butarihi, sosyolojik ve mimari yapısıyla etrafı surlarla çevrili antik şehir,Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı ziyaretlerinde de önemli bir yere sahiptir.