Selected Article

Title

TÜRKİYE’DE EV TİPİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA ENERJİ ETİKETİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞI ANALİZİ

Description

Enerji kaynaklarının kullanımın oranınınönemli düzeyde arttığı günümüz dünyasında teknolojik ve “hayatı kolaylaştıran”ürünlerin hane halkları tarafından sıkça tercih edildiğini görmekteyiz.Özellikle elektrik enerjisinin küçümsenmeyecek kadar önemli bir kısmını tüketenelektrikli ev aletleri sektörü, enerji verimliliğini standart limitlerdetanılama adına enerji etiketi kavramını üretmiştir. Artık başta AB ve Türkiyeolmak üzere dünyanın birçok ülkesinde zorunlu enerji etiketi ve minimum enerjisınıfı uygulaması yürütülmektedir. Türkiye’de elektrik enerjisinin önemli birkısmının konutlarda, ticarethanelerde ve kamu binalarında tüketildiği veyaklaşık 20 milyon meskenin olduğu düşünüldüğünde elektrikli ev gereçlerininenerjinin verimli kullanılasındaki rolü önem arz etmektedir. Bu çalışmakapsamında yapılan anket ile tüketicilerin enerji tüketen ürünler ve enerjietiketi hakkındaki farkındalık durumu, satın aldıkları ürünlerdeki tercihlerive bu ürünlerin enerji tüketimi açısından kullanım alışkanlıkları öğrenilmeyeçalışılmıştır. Çalışmada enerji etiketlemesine ve enerji sınıfının yüksekolmasına dikkat edildiği, onaylanmış kuruluşların doğrulama ve kontrolfaaliyetlerinin önemi, tüketicilerin etiketlerin beyan esaslı olduğu hususundabilgi sahibi olmadığı hususları öne çıkmıştır.