Selected Article

Title

REGIONAL ANALYSIS OF PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE IN TURKEY

Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirlerinin Bölgesel Analizi

Description

The regional distribution of public expenditures and revenues have shown remarkable improvement in recent years. This study focuses on spatial distribution of public budget where regional imbalances occur. In this study where NUTs 1 region are examined Istanbul, West Marmara, East Thrace and Western Anatolia regions seems to be concentrated in terms of public revenues on the other hand balanced distribution have been observed in terms of public spending across the country. This situation indicates that resources are being transferred to areas where regional per capita income is low from where regional per capita income is high. This shows that regional disparities were taken into account in public finance.

Kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin bölgesel dağılımı, son dönemde oldukça dikkat çekici bir gelişme göstermiştir. Bu çalışma, bölgesel dengesizliklerin olduğu bir ülkedeki kamu bütçesinin mekânsal dağılımını konu edinmiştir. Düzey 1 bölgelerinin incelendiği çalışmada, kamu gelirleri açısından İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinde bir yoğunlaşma; kamu harcamaları açısından ise ülke genelinde dengeli bir dağılım gözlenmiştir. Bu durum, kişi başına bölgesel kamu gelirlerinin yüksek olduğu bölgelerden düşük olduğu bölgelere doğru bir kaynak transferinin yapıldığına işaret etmektedir. Bu ise kamu maliyesinin bölgesel dengesizlikleri dikkate aldığının bir göstergesi olarak ele alınabilir.