Selected Article

Title

FARKLI GELİŞİM DÖNEMİNDE ÇOCUĞU OLAN BABALARIN ÇOCUK, ANNE VE BABA METAFORLARININ İNCELENMESİ

Description

Anne, baba ve çocuk kavramlarına yüklenen anlamlar, bu rollere karşı geliştirilentutumları da şekillendirir. Bu araştırmada, farklı gelişim döneminde çocuğu olanbabaların, çocuk, anne ve baba kavramına ilişkin bilişsel yapıları metaforlararacılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara Yenimahalle’de birkamu kurumunda çalışan ve farklı gelişim dönemlerinde çocuğu olan 48 babaya(12; 6-24 ay, 12; 36-72 ay, 12; 7-12 yaş ve 12; 13-18 yaş), demografikbilgilerin yer aldığı bir bilgi formu ile “çocuk.......gibidir, çünkü........” “anne........ gibidir,çünkü........” ve “baba........gibidir, çünkü........” sorularının yer aldığı bir formyöneltilmiştir. Araştırma sonucuna göre babaların çocuk, anne, babakavramlarına ilişkin metaforları incelendiğinde, 6-24 ay ve 3-6 yaş aralığındaçocuğu olan babaların çocuk algısını en fazla soylu/kurtarıcı çocuk, annealgısını en fazla büyütüp yetiştirme rolü ve baba algısını en fazla koruyuculukrolü çerçevesinde, 7-12 yaş ve 13-18 yaş çocuğu olan babaların ise çocukalgısını en fazla soylu/kurtarıcı çocuk ve masum çocuk, anne algısını idareetme/yönetme rolü, baba algısını ekonomik geçim sağlama ve dayanak/destek olmarolleri çerçevesinde yansıttıkları belirlenmiştir.