Selected Article

Title

Emanet Ahlakı- Türk Ahlak Felsefesine Giriş (Süleyman Dönmez)

Description

“Emanet Ahlakı, Türk AhlakFelsefesine Giriş” adlı kitap bir giriş iki bölümden oluşmaktadır. Girişkısmında ahlak kavramı üzerinde durulmuş, ahlak kavramının etimolojisi dikkatealınmış ve ahlakın mirasçısı insanın varlık düzlemindeki değerinedeğinilmiştir. “Antik çağ ve emanet ahlakı” üst başlığını taşıyan birincibölümde antikçağda ahlakın kaynağı üzerinde durulmuş ve insanların inançlarınakaynak olan kavramlar incelenmiştir. Bu bağlamda logos, nous ve mantikekavramları irdelenmiş ve Türk ahlakının ne ‘ligi bu kavramlar üzerindenincelenmiştir. Birinci bölümün devamında Platon, Aristoteles ve Platinos’unlogos ve nous bağlamında durdukları nokta üzerinde durulmuştur. “Emanet ahlakıve gönül felsefesi” üst başlığını taşıyan ikinci bölümde ise “emanet ahlakı”daha detaylı incelenmiş; emanet ahlakına kaynak eden iç unsurlar mevzubahisolmuştur...