Selected Article

Title

Effects of LED Lighting Systems for Reducing the Environmental Pollution

LED Aydınlatma Sistemlerinin Çevre Kirliliğini Azaltmadaki Etkileri

Description

At present, the lighting technology is evolving quite fast. However, the needs for the energy resources are increasing rapidly. As known in the world, energy resources are limited. On the other hand, the energy consumption is enhancing. Due to this reason, energy efficiencies and their energy saving systems are getting important. The electrical energy used in lighting systems has a significant share of total electricity consumption. In recent years, LED lighting technology, called clean energy, is one of the most efficient lighting systems in this field. Besides the high efficiency of LED lighting systems, these systems are clean and healthy light sources in terms of environmental conditions. LED luminaries commonly used for lighting do not contain heavy metals which are harmful to human health such as mercury, phosphorus and the other toxic substances. These systems also do not emit carbon dioxide. In our study, energy efficiencies and effects of LED light systems and the conventional lighting to the environment were investigated. In this case, the data obtained were analyzed and tabulated. After all, the results were explained in detail.

Günümüzde aydınlatma teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bununla birlikte, enerji kaynaklarına olan ihtiyaç hızlı bir şekilde artmaktadır. Bilindiği üzere, dünyadaki enerji kaynakları sınırlıdır. Öte yandan enerji tüketimi de artmaktadır. Bu sebepten dolayı, enerji verimliliği ve tasarruflu enerji sistemleri gittikçe önem kazanmaktadır. Elektrik enerjisi kullanımı toplam enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Son yıllarda, temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan LED aydınlatma teknolojisi bu alandaki en verimli aydınlatma sistemlerinden biridir. LED aydınlatma sistemleri yüksek verimliliğin yanında çevre şartları açısından temiz ve sağlıklı ışık kaynaklarıdır. LED aydınlatma sistemleri diğer aydınlatma kaynaklarında kullanılan civa, fosfor ve diğer zararlı maddeler gibi insan sağlığına zarar veren ağır metalleri içermezler. Ayrıca bu sistemler karbondioksit salınımı yapmazlar. Çalışmamızda, enerji verimliliği, LED aydınlatma sistemleri ve diğer aydınlatma sistemlerinin çevre üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, veriler elde edilip, analizleri yapılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Sonrasında sonuçlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.