Selected Article

Title

Effects of Motor Vehicle Emissions on Human Health and Environment

Motorlu Taşıt Emisyonlarının İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri

Creator

KELEN, Fevzi

Description

Continuously increasing world population and together with advances in technology in terms of increased energy consumption environmental pollution causes significant challenges. Air pollution constitutes a significant portion of the environmental pollution. Although many factor together effect in the formation of air pollution, the main factor is ‘‘burning’’ events. An important part of the world energy consumption is obtained by burning fossil originated fuel or their synthetic derivatives. Fossil fuels, used as the main energy source of fuel in internal combustion engines, motor vehicles has become a major source of air pollution in the formation. In addition to this, in comparison of the exhaust emissions which are formed from motor vehicles, besides their pollutants effect, they have immediate and direct toxic qualities effect. In this study, it is aimed to emphasize the harms of emission caused by motorized vehicles and the importance of control systems developed for them.

Sürekli çoğalan dünya nüfusu ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte artan enerji tüketimi çevre kirliliği açısından önemli sorunlar teşkil etmektedir. Çevre kirliliğinin önemli bir kısmını hava kirliliği oluşturmaktadır. Hava kirliliği oluşumunda birçok etmen bir arada bulunmasına karşın ana etmen ''yanma'' olaylarıdır. Dünya enerji tüketiminin önemli bir kısmı fosil kökenli yakıt veya bunların sentetik türevlerinin yakılması sonucu elde edilmektedir. Fosil kökenli yakıtların içten yanmalı motorlarda temel enerji kaynağı olarak kullanılması, motorlu taşıtları hava kirliliğinin oluşumunda başlıca kaynak haline getirmiştir. Ayrıca, motorlu taşıtlarda yanmadan sonra açığa çıkan egzoz emisyonları diğer kirleticilere nazaran kirletici etkilerinin yanı sıra ani ve doğrudan etkili toksit özelliklere de sahip olmalarıdır. Bu çalışmada, motorlu taşıt kaynaklı emisyonların zararları ve bunlara karşı geliştirilen kontrol sistemlerine dikkat çekilmek istenmiştir.