Selected Article

Title

Cu (II) Removal from Industrial Waste Leachate by Adsorption Using Expanded Perlite

Genleştirilmiş Perlit Kullanılarak Adsorpsiyonla Endüstriyel Atık Sızıntı Suyundan Cu (II) Giderimi

Description

The aim of the present study is to investigate the feasibility of using expanded perlite for the adsorptive removal of Cu (II) from industrial leachate. The adsorption capacities and sorption efficiencies were determined. The pseudo-second order, Elovich and the intra particle diffusion kinetic models were used to describe the kinetic data to estimate the rate constants. The results indicated that expanded perlite showed excellent adsorptive characteristics for the removal of Cu (II) from industrial leachate.

Çalışmanın amacı endüstriyel atık sızıntı suyundan genleştirilmiş perlit kullanarak adsorpsiyonla Cu (II) gideriminin incelenmesidir. Çalışmada, adsorpsiyon kapasitesi ve giderim verimleri araştırılmıştır. Adsorpsiyon kinetiğini belirleyebilmek için ikinci derece, Elovich ve partiküller arası difüzyon kinetik modelleri kullanılmıştır. Sonuçlar, genleştirilmiş perlitin, endüstriyel atık sızıntı suyundan Cu(II) gideriminde oldukça yüksek adsorplama karakteristiklerine sahip olduğunu göstermiştir.