ARTICLES
8,898,329 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
ÖZETAmaç: Kronik bel ağrısı sık karşılaşılan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik bel ağrısının ekonomikyükünün oldukça yüksek olduğu bildirilmekle birlikte Türkiye için ne olduğu net olarak bilinmemektedir. Buçalışmanın amacı kronik bel ağrılı ...
ÖZETGiriş: Derin ven trombozu (DVT) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden multifaktöriyel bir hastalıktır. Pulmoneremboli ve posttrombotik sendromu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlardankaçınmak için sıklıkla heparin veya düşü...