ARTICLES
245 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu çalışmada, 2011-2015 yıllarına ait verilerle OECD ülkelerinin turizm etkinliğinin iktisadi analizi yapılmayaçalışılmıştır. Çalışmada, girdi değişkeni olarak gelen yolcu sayısı, turizm harcamaları, lojistik performansendeksi; çıktı değişkeni olarak...