ARTICLES
239,319,980 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
KUYU LOGLARINDAN LiTOLOJi VE SATURASYON TAYiNi Bu çalışmada aynı bir petrol kuyusunda alınan sonik, yoğunluk nötron rezistivite ve g-ray loglarından yararlanılarak, kayaçlarınporozitesi killiliği ve satürasyonu bulunmuştur. Yoğunluk ve nötron logu ha...
JEOTERMAL UYGULAMALARDA ÇEVRE SORUNLARI İnsanlığın refah düzeyinin yükseltilmesi açısından düşünüldüğünde elbette ki yeni enerji kaynaklarının bulunup işletilmesi endüstrilerin ve teknolojinin geliştirilmesi gibi olanaklardan vazgeçilmesi söz konusu ...
The searching place contains area which is 155 kmJ. Also this area obtains SUşehri and surrounding belong to Sivas which is in the Northeastern of Middle Anatolia. In the searching place at the bottom ultrabasic rocks which are calledSu§ehri serpenti...