ARTICLES
218,517,373 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
ÖZET: Status epileptikus otuz dakikadan uzunsüren konvülsiyon ya da aynı süre içinde bilinç yerine gelmeden serikonvülsiyonlar olarak adlandırılır. Status epileptikus çocuklarda sık görülenacil nörolojik bir problemdir. Uzamış̧ ve kontrol altına alın...
Özet: Vücut içi organizasyonun temeli olan ve varlığımızı bilişsel ve sosyal olarak anlamlandıran beynimizin sağlığını korumak için yapılması gerekenler; genel vücut sağlığını devam ettirmemiz için gerekli genel ilkelerden çok farklı olmamakla birlik...
ÖZET: Dermoid kistlerin büyük çoğunluğuorbita duvarının ön-üst bölümünde yüzeyel olarak yerleşmekle birlikte derinyerleşimli olanlar çok nadir olarak orbita lateral duvarında bir defektaracılığı ile orbita içine uzanarak dumbbell (halter) şeklinde gö...