ARTICLES
2,600,596 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Ülkemiz hayvancılık sektörünün önemlisorunları; mevcut besi hayvanları için yeterli ve dengeli beslenmesağlanamaması, hayvanların otlayacağı çayır-mera alanlarının yeterli düzeydeolmaması ve tarla bitkileri ekiliş alanları içerisinde yem bitkilerinin...
Buçalışma, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitünde bulunan farklı ayçiçeği çeşitlerinin (TTAE 13-7; TTAE 13-4; TTAE13-3; TTAE 13-2; TTAE 13-1) besin değerinin invitro gaz üretim tekniği kullanılarak tespit edilmesi ve invitro metan gazı üret...
Bu çalışmanın amacı Osmaniye ili ve ilçelerindehalk elinde yetiştirilen yerli kıl keçilerinden elde edilen çiğ sütlerin TürkStandartlarına göre uygunluğunu araştırmaktır. Veriler kıl keçisiyetiştiriciliği yapan 30 üretici ve toplam 3000 baş kıl keçis...
Theaim of this study was to determine the durum wheat quality parameters using Near-InfraredSpectroscopy (NIRS) at early stages. In this study, Foss NIRSystem XDS wasused. Durum wheat types at late stages which were subject to adaptation andplant bre...