ARTICLES
2,335,084 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Danish landscape research blossomed during the 1990’ies thanks to several transdisciplinary research programmes involving several institutions. The main themes of the programmes encompassed Landscape change, landscape and biological diversity, nature...
UK: Безпека використання земельних ресурсів виступає вирішальним елементом забезпечення сталого управління ними та є важливим фактором розвитку економіки. Необхідність дослідження проблем забезпечення економічної безпеки у сфері використання земельни...
UK: У статті узагальнено основні функції та принципи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств. Визначено склад обліково-аналітичної системи для сільськогосподарського підприємства, що складаєтьс...
UK: Отримані результати дослідження надають можливість використання методичних рекомендацій менеджерами для ефективного управління ризиками сталого розвитку, що сприятиме превентивному реагуванню на проблеми з розумінням вагомості наслідків ризиків т...
UK: У статті проаналізовано основні методики оцінки сталого розвитку на різних рівнях народного господарства. Адаптовано матрицю взаємодії компонентів сталого розвитку сільського господарства. Розроблено алгоритм процедури оцінки сталого розвитку під...
UK: Досліджено критерії визначення сільськогосподарського підприємства. У статті розглянуто регуляторні аспекти сучасного бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано удосконалити систему п’ятирівневого нормативного регулюв...